Lucka 4 – “Det kommer bli bra”

Dom växer som träden
Snart äger ni världen
Ni får mig och tro
Ni kommer klara er bra

Lalehs ord strömmade ur högtalarna på Oxievångsskolan i Malmö. Elever i årskurs 9 och läraren Jenny Rosén hämtade styrka och inspiration från låten “Det kommer bli bra” under den svåra och omtumlande tid som vi alla upplevde våren 2020. Medan coronapandemin svepte över världen och lämnade oss med oro, rädsla och ovisshet skapade eleverna dikter som förmedlar hopp och framtidstro. En av dikterna som skapades är Fenix av Ludwig och ingår i e-poesiantologin Imagine – Better days will come. Uppläsning av Johanna Wester, författare och människorättsinformatör.

Ta del av undervisningsupplägget via Lektionsbanken: Det kommer bli bra – Poesi med Laleh