Lucka 3 – “Try to think about your dreams”

Elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och på Uzicka gimnazija i Užice, Serbien hade i samband med coronautbrottet skola hemma. De skapade dikter om corona och föreställde sig livet efter krisen. Genom att använda digitala resurser blev det möjligt att ingå i en lärande gemenskap trots avstånd och isolering. Parallellt skapade elever på Liljeborgsskolan (grundskola) i Trelleborg illustrationer som förmedlar deras tankar och känslor. Aleksandras dikt “Life after corona” och Julias illustration ingår i e-poesiantologin “Imagine – Better days will come”.

Vill du skapa en internationell dimension i din undervisning? Via eTwinning, som är en digital samarbetsplattform för lärare i Europa och en skolgemenskap för barn och unga, går det att ansluta till projektet Sustainable Poetry och hitta samarbetspartners runt om i Europa. Samtliga medskapare firar årligen World Poetry Day tillsammans genom bland annat ett digitalt event. Läs mer om olika medskapare på den internationella projektsidan Poetry for a Sustainable Poetry