I samband med coronautbrottet och omställningen till fjärrundervisning på gymnasiet samskapade eleverna på Söderslättsgymnasiet digitalt genom att läsa, samtala och skapa poesi utifrån texten “Vem vill du vara när krisen kommer?” av Herman Geijer som ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?” utgiven av en bok för alla.

Samtalen i Google Meet fokuserade på elevernas tankar kring konsekvenser av klimatförändringar och hur människor förbereder sig och agerar på olika sätt under coronakrisen. Vidare samtalade de om Geijers fråga: Vem vill du vara när katastrofen kommer? Efter läsningen fick de skriva egna dikter utifrån de samlade kunskaper som finns i texten och deras egna tankar om corona och världen efter krisen. En av dikterna som skapades i ämnet svenska finns att ta del av i Sustainable Poetrys julkalender 2020 – Lucka 2. Illustrationen är skapad i bildämnet av Thea på Liljeborgsskolan i Trelleborg.

Uppläsning: Johanna Wester, författare och människorättsinformatör.

Tips! Ta del av lärarhandledningen för arbetet med boken “Vad håller ni på med?”