Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Samskapandet av e-poesiantlogin “Imagine – Better days will come”(som publiceras på projektsidan inom kort) är resultatet av ett språk- och kunskapsutvecklande arbete i förskolan, grundskolan och gymnasiet. I samband med coronautbrottet har barn och unga utgått från sina egna erfarenheter, inspirerats av dikter, musik och andra texter för att skapa dikter om corona och tiden efter krisen.

Ta del av hur pedagoger och lärare arbetat genom att läsa i bifogade länkar:

Imagine – Better days will come

Världen nu och världen efter

Eleverna bidrar till framtidens historieskrivning

Föreställ dig världen när krisen är över

Corona – barns och ungas tankar om krisen

Läs, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid

Läs dikterna i undervisningen med eleverna eller barngruppen och samtala om hur pandemin har påverkat oss på olika sätt. På så vis får barns och ungas tankar och känslor ta plats i denna mycket omvälvande tid som skapar oro, ovisshet och rädsla. Dikterna skildrar också barns och ungas tankar om tiden efter krisen, vilket kan öppna upp för samtal om möjligheter som kan ge hopp och framtidstro. Främja elevernas föreställningsförmåga och kommunikativa förmåga genom att läsa, samtala skapa och dela poesi.