Troligtvis behöver vi poesins kraft mer än någonsin. I läraren Jennie Roséns undervisning (Oxievångsskolan i Malmö) får poesin blomma ut och berika eleverna i årskurs 7. Utifrån Vilhelm Ekelunds dikt ”Aldrig kan själens längtan stillas” skapar de dikter och samtalar om vad som oroar människor i dag; Coronavirus, klimatförändringar, USA-valet, skola och mänskliga rättigheter

De har också utforskat några poesibegrepp, analyserat, kortskrivit utifrån en bild och använt musiken för att skifta fokus – från oro till hopp och framtidstro. Jennie tipsar också om UR:s film “Känner du coronaoro?” I den förmedlas hur oro kan vändas till en drivkraft för att hitta nya och bättre lösningar. Om oron tar över för mycket kan eleverna dela tankar och ta del av varandras perspektiv – exempelvis genom diktskapande som delas med omvärlden. Mer inspiration hämtar du från Jennys blogg Läraren Jennie.

Dikten av Vilhelm Ekelund finns att ta del av och lyssna på via Litteraturbankens Skola.

Illustration: Nikki Schmidt, Simply Draw It Big