Corona – barns och ungas tankar om krisen

I samband med coronautbrottet samskapade lärare runt om i världen för att ge barn och unga möjlighet att skapa poesi som skildrar deras tankar, känslor och upplevelser av coronapandemin samt hur de föreställer sig världen efter krisen.

I förhandsvisningen av e poesiantologin Imagine – Better days will come förmedlas ett antal dikter och illustrationer som skapades av barn och unga (i olika länder) när världen stannade upp och tillvaron vändes upp och ner. Mitt i all sorg och förtvivlan väcks dock hopp och framtidstro. Det kommer bli bra!

Genom samskapandet via bland annat eTwinning har barn och unga runt om i världen förenats kring berättelser om Corona och i praktiken fått uppleva det viktiga internationella perspektivet i undervisningen som behövs för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Kanske kan barns och ungas tankar och samskapande få oss alla att fokusera på det allra viktigaste och därmed hitta nya lösningar på gamla problem?

Inom kort finns dikterna (som belyser barns- och ungas viktiga perspektiv i denna omvälvande samhällskris) tillgängliga på projektsidan. Läs, lyssna och reflektera. Samtala med barn och unga om deras oro och rädsla, men också om nya möjligheter som uppstår och den förändring de kan vara med och skapa. Om hur de kan fantisera; tänka nyskapande och föreställa sig världen på nytt.

Sustainable Poetry samlar fortfarande in dikter om barns och ungas tankar om coronakrisen och tiden efter. Deras röster är viktiga i det offentliga samtalet om denna samhällskris. Använd gärna projektets FB-grupp för att dela dikterna: #sustainablepoetry

Tack alla barn och unga som klär tiden som är nu i ord och bilder – som dessutom drömmer om en förändrad värld när krisen är över och delar med sig till omvärlden. Tack engagerade lärare runt om i världen som samskapar med kollegor för en hållbar framtid tillsammans med barn och unga som aktiva medskapare. Tack Emil Jensen som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Tack fotograf Peter Löfqvist för fint samarbete med filmen och med det internationella samarbetet.

Uppdaterad 19/11