Läslovets tema 2020 är högläsning

När man öppnar en bok så öppnar man också dörren till en värld av äventyr. Språkets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara verkligheten, bortom rum och tid.

INGVAR LUNDBERG (NYPON FÖRLAG “DÄRFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT LÄSA HÖGT FÖR BARN!”)

E-poesiantologin Poesi för en hållbar framtid med dikter skapade av barn och unga i Trelleborg passar jättebra för högläsning och samtal om barns och ungas tankar om vår samtid och framtid. Boken framställdes som en gåva till alla barn och unga och syftar till att inspirera och väcka nyfikenheten att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid. Ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

POP UP POETRY i samband med bokrelease

I samband med e-boksläppet under Världspoesidagen 2020 arrangerades POP UP Poetry: 17 dikter av barn och unga som lyftes fram av 17 ambassadörer 17 olika platser runt om i Sverige. Författare och människorättsinformatör Johanna Wester läste “Stark” av Tova i grundskolan.