“Det kommer beröra oss alla”

Poesin gör någonting med oss. Den sätter igång våra sinnen och öppnar upp våra tankar. Vi har märkt att alla elever och lärare tycker verkligen om att arbeta med poesi.

Anki Källman

Anki Källman, Anneli Wahlsten och kollegorna i Mullsjö arbetar engagerat för att stimulera barnens intresse för svenska språket och litteraturen. De hittar olika ingångar till böckernas värld bland annat genom poesin.

Inspireras av hur de tillsammans med kollegor formar en tillgänglig undervisning för alla genom att arbeta med poesi och de globala målen med barnen som aktiva medskapare i undervisningen. De har bland annat inspirerats av Anne-Marie Körlings läsutvecklande idéer och använder högläsningen, dialogen och digitala verktyg som stöd för barnens språk- och kunskapsutveckling.

Barnens röster för en hållbar framtid – Lycka och stolthet

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.

“Arbeta med skolans värdegrund” – Skolverket

Genom att arbeta med poesi kopplat till de globala målen ges barnen möjlighet att använda sina erfarenheter, faktakunskaper och språket för att uttrycka sig på olika sätt kring innehållet i litteraturen och de komplexa samhällsutmaningar som lyfts fram i undervisningen.

Lära OM= Genom arbetet lär sig barn och unga om demokrati och mänskliga rättigheter.

Lära GENOM= Lärandet sker genom demokratiska arbetsformer där barnen ges möjlighet att utveckla förmågor för att aktivt delta i demokratin. I undervisningen är barnen medskapande i ett tryggt klimat med tillitsfulla relationer – olikheter är en tillgång och mångfald bejakas. 

Lära FÖR= Barnen utvecklar värdefulla och betydande förmågor för att aktivt ta del i demokratin, exempelvis utvecklar de kommunikativa förmågor – att uttrycka en egen åsikt och lyssna på andras. Att tänka kritiskt – granska information och ha ett kritiskt förhållningssätt.

Läs också inlägget Dikten öppnar våra tankar och sinnen för att få veta mer hur de har arbetat med poesi och mål 13, 14 och 16 i undervisningen. Eleverna kände sådan lycka och stolthet när de fick uttrycka sina egna tankar i en dikt.

Om att skapa gemenskap, vänskap och framtidstro

Har man bara kvar orden kan man vara glad, för i dem lever människorna kvar mer än någonting annat. Det är deras ord jag strött ut i den här berättelsen som sändes i samband med 75 årsminnet av Auschwitz befrielse.

Rose Lagercrantz ur efterordet i boken “Två av allt”

Läsårets meningsskapande och kunskapande poesiarbete berör mål 16 fredliga och inkluderande samhällen och lyfts fram genom Rose Lagercrantz viktiga bok “Två av allt” – en berättelse som berör livsviktig vänskap och kärlek i en svår tid. (se filmklipp). Inom kort delas ett konkret undervisningsexempel att inspireras av. En specialversion av berättelsen finns också att lyssna på via barnradion och programmet Magiska skrinet – sagor från minoritetsspråken.

“Här är gamle Isaks tygaffär. Eleverna i åk 2 ABC har målat tygrullarna. Vi har samtalat om hur tygerna kan se ut. Kopplat det till mönster i matematiken. Vi spelar små teatrar ur texten. Gamle Isaks tygaffär är en viktig del av miljöerna i berättelsen. Det gör att vi kan leva oss in i texten ännu mer.”

Det kommer beröra oss alla. Både eleverna och oss lärare. Och den känslan. Den kommer vi att ta vara på och uttrycka genom poesi. Vi skapar gemenskap, vänskap och framtidstro. Det kommer bli vårt bidrag till Sustainable Poetry 2021.

Anki Källman