Hur kan elevernas textvärldar få utrymme i undervisningen?

Vi blickar tillbaka – hösten 2019, 2018 och 2017. Ett återkommande mönster är höstlovet som förvandlats till LÄSLOV för gymnasieeleverna på Söderslättsgymnasiet. De inspireras att läsa Instapoesi – en dikt om dagen och uppmanas att besöka skolbiblioteket och låna en valfri diktbok att läsa under lovet.

Vi samtalar om Instapoesi, vilket är populärt bland unga, och läser gemensamt ur “the sun and her flowers” av poeten och konstnären Rupi Kaur.

this is the recipe of life

said my mother

as she held me in her arms as I wept

think of those flowers you plant

in the garden each year

they will teach you

that people too

must wilt

fall

root

rise

in order to bloom

Eleverna blir snabbt inspirerade, sätter sig två och två och börjar samtala intensivt. De reflekterar över poetens få ord med stort innehåll. Deras samtal är textnära och rör sig i både med och motriktning.

Nyfiken väcks för att utforska Rupi Kaurs Instagram och att välja ut en favoritdikt – dagens dikt. De läser för varandra och för ett samtal. Igenkänning. Livet. Att få vara sig själv. Vem är jag? Få växa fritt. Att läka. Att bli till på nytt. Elevernas egna ord blandas med kommentarerna som delats i flödet. Orden formas om till nya tankar, frågor och nya bilder. Samtalet bygger på ömsesidig tillit med öppenhet för kritiskt tänkande och utrymme för elevernas reflektion kring sig själv i förhållande till världen. Poesin flödar genom rummet, språket blommar ut, virvlar runt i korridorerna och slår rot i någons hjärta.

live loud and proud like you deserve

and reject their bullshit defenition

of what a woman should look like

Rupi Kaur – Instagram