Barns och ungas medskapande i det lokala samhället

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Citat ur Läroplanerna Lgr11 och LGY11

Hur skapas möjligheter för barn och unga att påverka staden de växer upp i? 

I våras släpptes “Barnens konstkalender 2021” – Kreativiteten flödar när bildkonst och poesi står på schemat och i dag var det invigning av barns och ungas konstutställning på Trelleborgs stadsbibliotek. Årskurs 5 elever från olika skolor och gymnasieelever från olika program har upptäckt och lärt sig om den offentliga konsten i Trelleborg samt genom kreativt skapande i olika material, bilder och poesi skapat något av värde för staden och vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Kultur som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Det samskapande projektet går hand i hand med Bildningsförvaltningens vision om att bygga kunskaper och skapa drömmar och stärker barnrättsperspektivet och samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och andra omgivande samhällsaktörer. Kultur som drivkraft och barns och ungas medskapande är centralt i samskapandet av en hållbar stad.

Utställningen finns att ta del av på Trelleborgs bibliotek 1 – 31 oktober. Mer information om samarbetet med föreningen Sköna Trelleborg.

Konst sedd genom barns ögon i en ny kalender – Trelleborgs Allehanda

Nikki, Simply Draw it Big
Konstkalendern på Trelleborgs bibliotek