Utforska zoologipoesi med barnen

Barns meningsskapande kring ekosystem och biologisk mångfald – Om att lära med alla sinnen

Samla 3-6 åringarna i förskolans utemiljö och utforska det globala målet 15 genom att läsa, samtala och skapa utifrån zoologipoesi. I boken “Zoologipoesi – små djur i toner” av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa väntar ett poesiäventyr där barnen dels får möta dikter som fångar djurens olika karaktärer dels kort faktabaserad beskrivningar. Ha också mobilen nära till hands för att optimera upplevelsen genom att lyssna till musik om djuren av Petri Kumela. Musiken har varit inspiration för diktskapandet. I boken finns en QR kod där vi får tillgång till hans gitarrstycken, men även här: Petri Kumela.

Fånga in barnens nyfikna frågor som underlag för samtal. Lär er mer om djuren tillsammans och utforska hur vi kan hjälpas åt att ta hand om och värna djur och natur. Humlan kanske kommer förbi medan ni läser och samtalar och vips så bygger ni en dikt tillsammans om våra bästa pollinerare. Dela på förskolan och skicka in till poesitävlingen 2021!

In i blommans mjuka bädd

tumlar humlan sammetsklädd.

Korgen full av blomstergull

glansig päls

runt humlans hull.

I varje tunnel väntar det

en klibbig härlig

hemlighet.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Läroplan för förskolan – Lpfö18, s 9

Språklig mångfald som resurs i undervisningen

Dikterna i boken har översatts från finska till svenska av barnboksförfattaren Annika Sandelin. Om det finns barn i gruppen som har finska som modersmål är det all idé att använda boken på båda språk och arbeta transspråkande så att den språkliga mångfalden kan blomma ut.

Utforska mer

Fakta om humlan kan exempelvis utforskas via följande lärresurser:

WWF – Humlor

UR – Brita Bi och Hanna Humla

Samskapande mellan skolstadier

Boken öppnar också upp för samskapande mellan barn och unga i olika skolstadier. Exempelvis kan elever i grundskolan eller gymnasiet lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald och berätta för de yngre barnen. De får troligen många nyfikna frågor att besvara. Därefter kan de läsa och samtala om dikterna och slutligen använda kunskaper och kreativitet för att tillsammans skapa poesi för en hållbar framtid.