CORONA – barns och ungas perspektiv

Vad tänker barn och unga om coronapandemin och hur ser de på framtiden?

Unga poeter och konstnärer är med och skapar framtidens historieskrivning genom att lyfta de stora samtids- och framtidsfrågorna i ord och bild. Dikter har strömmat in från olika skolor i Sverige och i Europa – från förskolan till gymnasiet. Till hösten släpps den digitala poesiantologin “Imagine – Better days will come” med utvalda dikter som blir en fin avslutning på årets globala samskapande i Sustainable Poetry.

Varmt tack till alla barn och ungdomar, pedagogisk personal och andra viktiga aktörer som gjort det här möjligt. Till hösten väntar ett nytt spännande och hållbart poesiäventyr! Följ med!

Uppdaterad 20-11-01