POP UP POETRY på det personliga sjukhuset

Hälsofrämjande perspektiv i och utanför skolan

Startskottet för Söderslättsgymnasiets samskapande med Trelleborgs Lasarett var i samband med genomförandet av Trelleborgs första poesifestival våren 2019. Då var det möjligt för patienter, besökare och personal att läsa, reflektera och berikas av barns och ungas tankar om en hållbar framtid – 17 globala mål och 17 dikter skapade av 17 elever i grundskolan och gymnasiet i Trelleborg.

Inför poesifestivalen 2020 intensifierades samskapandet och det planerades för poesivernissage på sjukhuset där eleverna skulle läsa haikudikter och inspirera fler till att skriva haiku i vardagen med koppling till det globala målet 3 god hälsa och välbefinnande. På grund av coronapandemin blev arrangemanget (som så mycket annat) framflyttat.

I sommar blir det istället POP UP POETRY på sjukhuset och det går att följa poesiäventyret på sjukhusets Instagram. Först ut bland personalen är Curre på medicinmottagningen som läser Emilias dikt. Troligen behöver vi poesin mer vän någonsin för att sprida glädje, kraft och hopp i en svår tid.

Läs mer om det hälsofrämjande skolarbetet som ligger bakom diktskapandet:

Poesi för god hälsa och välbefinnande

Poesivernissage framflyttad på grund av corona

Få ord – stort innehåll

Lyssna!