“Svenska, metod och poesi”- LHU-podden

Nyligen släppte Den globala skolan LHU-podden som i första avsnittet “Svenska, metod och poesi” tar upp hur man kan jobba med lärande för hållbar utveckling i svenskämnet. Thomas Nordell som är regionansvarig för Den globala skolan samtalar med Ida Olofsson, lärare och poet och Annelie Nordell Umegård, lärare. Bland annat om kreativt skrivande, poesi och hållbarhetsfrågor.

Ida läser och berättar om sin egen dikt “Fräsch på insidan” som finns publicerad i klimatantologin “Vad håller ni på med?” (Ta också del av undervisningstipset i Det lärande textsamtalet.) Vidare ges tips på ett antal inspirerande undervisningsexempel, bland annat Sustainable Poetry som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Ida läser Ghaiths dikt “Mitt språk” som finns i projektets första poesiantologi och lyfter betydelsen av att var och en får utveckla sitt språk, äga sin egen berättelse och få tillträde till en arena för att dela sin berättelse med omvärlden. Ida drar i sammanhanget paralleller till ett poestiskt “Manifest för skrivande skitungar” av poeten Yolanda Aurora Bohm Ramirez. Ida läser ur manifestet; “Poesin är bredare än orden på bladet: den är orden på skärmen, ord som ger värme, de talade orden som för oss närmre.”[…] “Måla med modersmål och tala i tungor. Ingen behöver förstå dig innan du förstår dig själv.”

Ytterligare ett spännande undervisningstips som förmedlas i podden är “onödigaste prylen” som kan kopplas till det globala målet 12 hållbar konsumtion och produktion. Ida förmedlar hur hon framöver ska testa att inleda arbetet med en dikt av poeten David Väyrynen. Lyssna så får du inblick i hur det kan gå till!