Hoppet om en ljusare framtid

Gjord med Padlet

Läsförståelse, reflektion och samtal i Google Meets

Elever på Söderslättsgymnasiet har läst, reflekterat och samtalat om pandemikrisberedskap med utgångspunkt i texten Instruktionshandbok av Herman Geijer (texten ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?”). Under läsningen skrev eleverna digitala läsloggar kring innehållet i texten och gjorde kopplingar till livet i coronatider. De samtalade om hur de på ett bra sätt kan förbereda sig inför en kris eller katastrof och vem de väljer att vara när krisen kommer? Det öppnade upp för många intressanta diskussioner om hur de själva agerat, men lyfte också frågan till ett större sammanhang och satte den i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Eleverna lyfte olika iakttagelser som de funderat över i vardagen, exempelvis hur människor agerar på olika sätt under krisen och om en värld som inte hade beredskap för en pandemi av denna omfattning.

Fri dikt med koppling till #jag skriver i dina ord och #sustainablepoetry

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor. Eleverna är med och skapar dikter och bidrar därmed till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i just nu. Eleverna fick lyssna till två olika låttexter för att väcka kreativiteten och för att hämta inspiration: “Det kommer bli bra” av Laleh och “Good Job” av Alicia Keys. Därefter samtalade vi om olika dikttyper och några igångsättare som hjälpte eleverna att komma igång:

  • hitta ett ord/en mening att skapa utifrån
  • kombinera låttexterna och plocka ut två starka meningar från varje
  • använd cut up-metoden, vilket innebär att låttexten delas upp slumpmässigt för att sedan sättas ihop och bilda en ny text

Padlet – Presentation

Eleverna samlar sina dikter i ett gemensamt digitalt poesirum för samarbete och meningsskapande. Jag byggde en “poesivägg” som sedan delades med eleverna. På så vis kan de läsa och berikas av varandras dikter, hämta inspiration och gemensamt bidra till framtidens historieskrivning om den coronatid vi lever i just nu.