Eleverna bidrar till framtidens historieskrivning

För att i framtiden kunna skildra och berätta om hur coronapandemin påverkade ungas tillvaro samlar Sustainable Poetry in barns och ungas tankar och känslor. Dikterna som strömmat in från olika delar av världen samlas och presenteras digitalt inom kort i e-poesiantologin IMAGINE – Better days will come. Redan nu finns det dikter att berikas av i följande två exempel:

Elever på Uzicka Gimnazija I Serbien: What poetry means to me

Elever på Oxievångsskolan i Malmö: Det kommer bli bra!

Bli medskapare!

Läs, inspireras, och var med och påverka framtidens historieskrivning! Skapa en dikt och dela i sociala medier #sustainablepoetry. Vill du ha med dikten i antologin så använd kontaktformuläret.