Dynamiskt samskapande som lyfter lärandet

Genom kreativitet och samspel möts elever från olika länder i det globala samskapandet för en hållbar framtid. Eleverna från Uzicka Gimnazija i Serbien delar med sig av sitt poesiäventyr. Förutom att medverka i det digitala eventet under World Poetry Day har de bland annat haft utbyten och delat poesi via skypelektioner med elever i Italien. Samskapandet har fortsatt och intensifierat i samband med coronakrisen då undervisningen blivit helt digital. Ta del av deras poesiskapande under läsåret: What Poetry Means to me

När vi möter det som är främmande vaknar vi som människor. Vi fokuserar blicken och skärper tanken. Vi upptäcker likheter med det som är annorlunda och lär känna nya sidor hos oss själva. Vi utvecklas och får lust att veta mer. 

Upplev och utforska om internationella utbyten i skolan av Skolverket