Vem vill du vara när krisen kommer? så lyder frågan i texten Instruktionshandbok av Herman Geijer, folkbildare och föreläsare, som ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?” Med avstamp i texten har eleverna i gymnasiet, som läser svenska 2 och 3, reflekterat över coronakrisen och delat tankar om mänskligt beteende i krissituationer. De har bland annat funderat över vilka myter som frodas och reflekterat över sitt eget och andras beteende.

Jag vill vara personen som tar ansvar i situationen. Jag vill kunna ta hand om mig själv om resurser som sjukvård, affärer och el blir utslaget. Jag vill vara väl förberedd inför olika potentiella katastrofer och därmed påläst om olika tillvägagångssätt. Viktigt för mig är att inte bli till en tyngd för någon annan och att andra ska känna sig trygga i min närmiljö under en rådande kris eller katastrof. Jag ska behålla lugnet. 

Elevreflektion i loggboken

Vi har också samtalat om vikten av att inte ge upp, hämtat belägg i texten som berör styrkan i att kämpa tillsammans när det är svårt; om att göra bra saker och att vara hjälte tillsammans med andra. Vi har reflekterat över på vilket sätt krisen vi nu befinner oss i kommer att förändra vårt beteende, samhället och världen i stort och smått. På vilket sätt krisen kan leda till något bättre. I detta sammanhang ligger Agenda 2030 och de globala målen nära till hands i elevernas reflektioner. I texten möter eleverna en hel del “pepp”, vilket kan behövas när tillvaron översköljs av oro, sorg och ovisshet. Hur föreställer sig eleverna världen efter krisen? Just nu klär de sina tankar och känslor i ord, vilket ska mynna ut i dikter som inger hoppfullhet. Dikter som ska ingå i poesiantologin IMAGINE – Better days will come. De gör också intervjuer och samarbetar med elever från olika skolor i Europa. Det kommer bli bra! Vi låter Lalehs ord strömma ur högtalarna under diktskapandet; Barnen dem sjunger. Vi har alla svar! […] Ni får mig och tro. Ni kommer klara er bra. […] Se ringarna på vattnet vad var det vi sa? Det kommer bli bra! Det kommer bli bra!

Ett annat inspirerande exempel att ta del av är Det kommer bli bra – vi skapar poesi med Laleh. Läraren Jenny Rosén har tillsammans med sina elever i grundskolan använt Lalehs låt “Det kommer bli bra” för att skapa poesi för en hållbar framtid. Läs elevernas dikter! Här är ett utdrag:

[…]

Om jag går vilse
visa mig vilken väg jag ska gå.
Om jag går vilse
berätta för mig att allt kommer att bli bra.
Om jag går vilse
hjälp mig hitta hem
till där fjärilar kan prata
och där djuren och människor lever som en. 

[…]

Ytterligare en låt som inspirerade gymnasieelevernas poesiskapande är låttexten “Good Job” av Alicia Keys.

Illustration: Liam Åkeson Rayner