Projektet Sustainable Poetry har siktet inställt på framtiden; på hur barn och unga vill se framtiden på hållbar väg. En föränderlig globaliserad värld med komplexa utmaningar kräver en skola som arbetar strategiskt med internationalisering för att utbilda aktiva världsmedborgare med goda kunskaper, kritiskt- och innovativt tänkande, globalt medvetande, interkulturellt samarbete och handlingskraft.

Medskapandet i projektet öppnar upp för dynamiska samarbetsprocesser över landsgränser, skolstadier och ämnesgränser med ett gemensamt fokus på att i praktiken hålla samman språk-, kunskaps-, identitets, och demokratiuppdraget. Elever (16-19 år) på Uzicka gimnazija i Serbien är en av många skolor som är med i det globala samskapandet. Just nu har vi ett gemensamt fokus på fånga elevernas tankar och känslor om att befinna sig mitt i pandemin och hur de föreställer sig världen efter krisen. Ta del av deras dikter:

Poems & Presentation: “Poetry for a Sustainable Future – with love and care”

The Serbian co-creators of this fantastic blog and absolutely amazing project were about thirty students from Uzicka gimnazija, a grammar school from Uzice, Western Serbia. Here, you can learn more about them and read some of their poetry. The poem What Poetry Means to Me as well as what Mina and Simo say about writing comprises best their love for poetry and the enjoyment they got from participating in this project.

Svetlana Gavrilovic, Teacher at Uzicka gimnazija, Serbia