Vi uppmärksammar Världsbokdagen med gymnasieeleverna och ägnar oss åt avkopplande läsning utomhus. Vi kopplar upp oss i Meets, befinner oss på olika platser och läser en stund tillsammans.Den sköna fågelsången blandar sig med tankarna om hur vi bäst kan ta hand om människan och planeten samtidigt. Några läser novell, andra dikt och sitter i solen med boken i knät. Tekniken finns nära till hands, men vi släpper den för en stund, tar oss bort från distraktionen, ägnar oss åt djupläsning och får nya upplevelser och insikter. “Vad håller ni på med?” Vi letar efter framtidshopp och kraft som ger oss mod att våga ge röst. […] Mod att stå upp för det som är viktigt på riktigt.

Eleverna läser, reflekterar och delar tankar och känslor. Elevexempel:

Den nya världen är en gammal värld

Som fisken i vattnet när älven forsar fri 

Likt lustfyllda fjärilar när trädgården blomstrar

Se jorden, se djuren och ta hand om dig själv

Den nya världen är en gammal värld

och den har ett framtida liv för oss alla

Förutom att ge eleverna ämneskunskaper är det vår uppgift som lärare att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. En del i detta är att dem att förstå hur de kan påverka. Då ska vi väl inte bli skräckslagna när eleverna faktiskt gör det vi har lärt dom?

Per Sahlin (Så ska lärare få hjälp med klimatfrågan: “Behöver jävlar anamma” – Skolvärdlen)