När man öppnar en bok så öppnar man också dörren till en värld av äventyr. Språkets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara verkligheten, bortom rum och tid.

Ingvar Lundberg

Har du läst poesi för eleverna på sistone?

Att vuxnas närvaro och engagemang gör skillnad för barnens läsutveckling finns det inga tvivel om. Anne-Marie Körling, tidigare läsambassadör och mottagare av Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt läsfrämjande arbete, beskriver det så träffsäkert: “Högläsning är en gåva. Det är det vackraste du kan ge till någon” och jag kan inget annat än hålla med. “Tiden, texten, samspelet och det ‘vi’ man skapar.” Körling lyfter också poesins förtrollande kraft och meningsfullhet i våra liv. (Barn av sitt språk:Körlings barn – UR)

I morgon är det Världsbokdagen! Varför inte utmana dig själv med en ny läsupplevelse tillsammans med eleverna? Läs poesi skapad av barn och unga från förskolan till gymnasiet och prata om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Genom att ta in elevernas texter i undervisningen får de en röst och deras kunskapande får en synlig plats i det lärande rummet. Poesiantologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga från Trelleborg släpptes i samband med Världspoesidagen den 21 mars 2020 och är ett läsfrämjande initiativ som syftar till att ge barn och unga en röst och lyfta deras röster i samskapandet av en hållbar framtid.

Dikterna kan bidra till framtidshopp i en svår tid som kännetecknas av mycket oro och osäkerhet. Vi befinner oss dessutom i en skolperiod, då stort fokus riktas mot prestation och betyg, vilket skapar stress hos många elever. En stunds diktläsning tillsammans kan därför ge lugn och ro i en hektisk tillvaro. Dessutom stimulerar det läsningen, tänkandet och språk- och kunskapsutvecklingen samt inspirerar barn och unga att få perspektiv på saker och ting och själv klä sina tankar och känslor i ord.

När omvärlden river upp en storm av känslor

finns poesiboken nära

som ett vackert snäckskal med bokstäver

orden börjar flöda

kunskapen formerar sig

i väntan på att bli upptäckt

En alldeles egen diktbok att bära med sig överallt

Ladda ner e-boken
Utdrag ur e- boken

Se världen

Jag är genomlyst
och en skrift blir synlig
inne i mig
ord med osynligt bläck
som framträder
då papperet hålls över elden!

Tranströmer (Ur Stigar, 1973)