Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.

Ur läroplanen för förskolan

Pedagogerna Cecilia och Ulrika på avdelningen Aspen på Österlids förskola i Trelleborg har utifrån ett jämställt och demokratiskt arbetssätt gett barnen möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också att läsa, samtala, skapa och skriva fram en förändrad värld på hållbar väg.

Deras fantastiska arbete påminner om ett liknande kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbete som skildras i boken Glädjen i att förstå – språk och textarbete med barn av Kerstin Bergöö och Karin Jönsson. Läsaren får följa en pedagog och förskolebarn som undersöker ett för barnen relevant innehåll, nämligen vitvalen. Pedagogen visar, precis som pedagogerna Cecilia och Ulrika på Österlids förskola, förmågan att i praktiken hålla samman språk-, kunskaps-, identitets, och demokratiuppdragen. I boken beskriver Bergöö och Jönsson (2012) hur pedagogen tar såväl innehållet som barnens initiativ på allvar. […] Barnen får finna nya sätt att uttrycka sig och allas röster blir hörda.

Barnen på avdelningen Aspen satt vid frukosten och samtalade om valar i havet som hittats med plast i magen. För att spinna vidare på detta, fick barnen ett brev från tomtenissen Julius om att han hade sett en vitval på sin resa hem till Nordpolen. Vitvalen skulle finnas på Östra stranden i Trelleborg och barnen fick i uppgift att lyssna efter valens sång.

Östra stranden i Trelleborg

Vitvalen fick sedan följa med till förskolan, där de skapade ett eget hav till den.

Barnen tillverkade en stomme av hönsnät.

De använde material av återbruk. Här klär de stommen med hjälp av dagstidningar.

Vitvalens käkar blev tillverkad med papier maiche och stjärtfenan med mjölkkorkar.

De sökte fakta om vitvalen på olika sätt, bland annat genom att använda I-pad, sedan lånades olika faktaböcker på biblioteket. Barnen upplevde således olika lärandesituationer, bland annat fick de skriva fakta om vitvalen med hjälp av datorn.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Utdrag ur läroplanen för förskolan

Det pågick ett stort engagemang bland barnen, vårdnadshavare, vänner och släktingar när materialet skulle samlas in till vitvalen.

De jobbade med FN:s globala mål för hållbar utveckling och samtalade mycket om nedskräpning i havet. De såg också filmer om plastens konsekvenser för djur och växtlighet i havet.

Utifrån Lennart Hellsings sång Annabell Olsson skapade barnen dessutom två nya verser som handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Vitvalen och dikten är ett av de fantastiska bidragen i årets poesifestival som är framflyttad på grund av coronakrisen.

Barnens dikt;

Annabell, Annabell

Annabell Olsson

Hon vandrar på stranden

och skriker just nu.

Hon skriker om skräpen och plasten i haven

som människor kastar, hit och dit.

Annabell, Annabell 

Annabell Olsson

Hon sitter på stranden

och gråter just nu.

Hon gråter för fisken och valen i haven

som slutat att simma och kommer att dö.

Vi har jobbat hårt under terminen med den stora Poesiresan mot FNs Globala mål 14, så det har varit en fantastisk undervisningssituation både för barn och pedagoger.

Cecilia, Pedagog

Läs också om deras arbete med Sustainable Poetry under läsåret 2018-2019; I skogen är sig inget likt.