Vi befinner oss i mitt i en pandemi som påverkar hela världen. Hos barn och unga väcks många tankar och känslor till liv. Låt oss samskapa och öppna upp för en social gemenskap där det är möjligt att få syn på sina egna tankar, ta del av andras och klä sina tankar och känslor i ord. Tillsammans riktar vi fokus mot ökade omvärldskunskaper och framtidshopp.

“And the people stayed home”

Kitty O’Mearas dikt (som delats över hela världen via sociala medier) kan användas för att inspirera elever till att skapa en egen dikt om händelsen som kommer att definiera vår tid. Vi läser, reflekterar och samtalar digitalt:

And the people stayed home.

And they read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

And the people stayed home.

And they read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

Kitty O’Meara

Föreställ dig världen efter pandemin – Dela hopp, kärlek och framtidstro i en svår tid

Utmaningen ger elever möjlighet uttrycka sina tankar och känslor i en dikt som kan sprida hopp, kärlek och framtidstro i en svår tid. Här följer några exempel på frågor att samtala kring:

Hur har pandemin påverkat ditt liv och din vardag? Vad tänker och känner du över det som sker i samhället? Hur ser du på framtiden och tiden efter Coronakrisen?

Dikten som ger eleverna en praktisk övning i källkritik

Kanske blir elever nyfikna på poesi och ställer egna utforskande frågor, exempelvis vem är Kitty O’Meara och vad försöker dikten göra med mig som läsare? Kanske har de upptäckt att diktens spridning i sociala medier resulterat i falska påståenden om diktens upphovsperson och i vilken tid och sammanhang den skapats. Det öppnar upp för en lärorik övning i källkritik tillsammans med eleverna där de kan använda sig av den källkritiska metoden och granska olika påståenden som fått stor spridning i sociala medier.

Poesiutmaningen pågår fram till sommarlovet – 17 dikter blir e-poesiantologi

Tanken är att vårt samskapande ska ge elever möjlighet att ingå i en lärande gemenskap där de kan använda språk, kunskaper och kreativitet för att skapa en unik e-poesiantologi som blir berikande sommarläsning för alla. Eleverna skickar in sina poesibidrag på sidan: www.sustainablepoetry.se senast 5 juni. Välj kontaktformulär eller dela direkt i Facebook gruppen: Sustainable Poetry Följande hashtag används i sociala medier: #sustainablepoetry

Bland bidragen kommer slutligen 17 dikter, som på ett övertygande sätt skildrar ungas tankar om att leva mitt i en pandemi, väljas ut.

Det vore väldigt inspirerande att ta del av hur du/ni som lärare arbetar med utmaningen. Dela gärna erfarenheterna med fler i sociala medier! Följ det spännande internationella samskapandet som pågår runtom i världen: Poetry for a Sustainable Future.

(Uppdaterad 10 april.)