På Blichers friskola finns det många kreativa själar. Poesi och skapande är något som stimulerar, engagerar och utvecklar. Sedan förra terminen har vi jobbat frekvent med de globala målen med fokus på en hållbar framtid.

Dessutom har vi Hans Roslings bok Factfulness som stående tema. Eleverna har kritiskt granskat och samlat på sig kunskap som de sedan fått uttrycka i olika former, många gånger utifrån poesiskapande. Här kommer några elevexempel. 

Sara Österberg, Blichers friskola i Teckomatorp