Vilken underbar morgon! Först fick jag veta att det redan är ett 100- tal medskapande lärare och bibliotekarier runtom i Europa som kommer att vara med i Sustainable Poetrys online-event i samband med Världspoesidagen. Vilken glädje! Sedan har jag haft online-undervisning med elever från olika program och olika kurser samtidigt; vilket är kreativt, kul och lärorikt! Inga ämnen, klassindelningar m.m. som stoppar det dynamiska samskapandet som gör skillnad för elevernas möjligheter att tillägna sig en modern och aktuell utbildning där 21 st Century Competencies utvecklas och förfinas!

Eleverna har fått brev från vänskolan i Italien som haft online-undervisning i ett antal veckor redan på grund av pandemin. De utbyter tankar med varandra om situationen som råder och bygger fina vänskapsband genom att arbeta i samma globala projekt. De läser varandras dikter, ger respons och delar sedan dikterna med hela världen i samband med World Poetry Day. Ja, de har undervisning i svenska som det heter, men eftersom de samarbetar med elever i Italien så kopplar vi ihop svenskan med engelskan, sedan blir det ju skolans övriga ämnen också eftersom vi arbetar med critical literacy och hållbar utveckling som sammanför alla ämnen till en helhet.Kul om fler vill följa med på poesiäventyret där barn och ungas röster för en hållbar framtid får ta plats och där vi tillsammans kan anta utmaningen att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning.

#sustainablepoetry#etwinning#agenda2030#distansundervisning

Alla kan bli medskapare!