Dikten öppnar våra tankar och sinnen

Ute är det en gråmulen eftermiddag. Inne i klassrummet lyser ögonen på våra 57 elever i ettan. Vi högläser en dikt tillsammans. Alla ser texten. Vi lärare turas om att högläsa. Långsamt. Rytmiskt. Det är så vackert när orden tolkas av olika röster. Därefter tar alla elever orden i sin mun. Vi körläser texten tillsammans. 

– Vill någon komma fram och högläsa dikten? 

Många är ivriga. Någon vill ha ryggen mot kompisarna och få stöd av texten och lärarens läsning. En del kan orden utantill och vill stå med ansiktet vänt mot kompisarna. 

-Vill någon sjunga orden? Ett par elever hör en sång i sitt huvud och vill gärna sjunga dikten för oss.  

Dikten öppnar upp våra tankar och sinnen. Vi kommer närmare varandra. Det skapar en härlig VI-känsla. 

Vi samtalar om tankar vi får när vi läser orden. När vi har läst en dikt tillsammans skriver vi ofta egna dikter genom att byta ut ord och använda upprepningar som startord. Vi får många idéer till olika sätt att läsa och skriva dikt av Anne-Marie Körling; lärare, författare och vår stora inspiratör. 

Att läsa fakta före dikten är ett sätt att skapa poesi, som vi har hämtat från Anne-Maries blogg, korlingsord.se. Vi har läst massor av intressant fakta om isbjörnar i böcker och på Internet. Vi har också kommit i kontakt med en fotograf Elin Wedin som har varit och fotat isbjörnar på Svalbard för miljöns skull. Så spännande! Vi har utvecklat en sådan kärlek till dessa vackra djur. Fakta om isbjörnen och klimatförändringarna har fått oss att förstå hur viktigt det är att vara rädda om vår miljö. Vi läste om vad världens länder har kommit överens om i de 17 globala målen. Så fint och rätt att människor världen över har förenats och arbetar mot dessa mål. Till slut ville vi uttrycka tankarna om isbjörnar i dikter kopplade till de globala målen. Eleverna kände sådan lycka och stolthet när de fick uttrycka sina egna tankar i en dikt.

Ett fredligt och inkluderande samhälle är ett annat av de 17 globala målen som vi har arbetat med i diktform. Vi har läst dikten ”Du är” av Hanna Lundström i boken Rassel, prassel, strössel. Genom Anne-Marie Körlings kreativa idéer där vi utgår från författarens ord och byter ut en del ord med våra egna har eleverna skapat egna fantastiska dikter inspirerade av Hanna Lundströms ord. Så många skratt, sådan härlig lek med ord och vänskapliga tankar om och med varandra.

Alla elever från förskoleklass till årskurs nio i Mullsjö kommun arbetar med poesi i någon form under mars månad och speciellt runt Världspoesidagen. Poesi ger oss alla en sådan härlig kraft och glädje! 

Vi vill avsluta med Britta Stenssons ord ur hennes bok ”Blommor och kärlek”, 2019: ”Dikten kan vidga vår blick så att vi ser vardagen och vårt liv med nya ögon och inser att det mest vardagliga kan vara värt att skriva om. Det krävs inte några stora händelser eller långa resor för att hitta sina dikter. Det behövs tid för att var och en ska hitta sin röst.” 

Just idag lyser solen! Vi startar dagen med Louis Armstrongs ”What a wonderful world”. Vi lyssnar på orden, musiken, ser Louis glada ansikte. Vad känner vi oss glada för? Vi samlar en ordbank i en stor heartmap, som start på vår egen dikt! Vad är vi tacksamma och glada för i vår värld? Vänner, blommor, fågelsång, de 17 globala målen, Dunne, Alfons, min familj, skolan och fritids, Tema Vatten, isbjörnar…. 

Välkommen att ta kontakt om du blir nyfiken på hur vi jobbar med Sustainable Poetry eller bara vill berätta något! 

Med glada hälsningar från oss lärare i ettan på Björksäter skola i åk 1 i Mullsjö

Anneli Wahlsten, Håkan Karsnäser och Anki Källman