Följ med på äventyret mot en hållbar framtid – Globalt Online Event

Många skolor runtom i världen är stängda och elever får undervisning i hemmet. Genom Sustainable Poetry kan vi bidra till en global gemenskap, arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling och ge barn och unga röst kring en hållbar framtid på ett kreativt och lärorikt sätt. Genom ett digitalt samskapande läser, samtalar, skapar och delar vi poesi för en hållbar framtid.

IIS Ferrari Chairavalle C.LE i Italien och Söderslättsgymnasiet i Trelleborg arrangerar tillsammans ett globalt online-event där alla barn och unga och pedagogisk personal i förskolor och skolor runtom i världen inbjuds att vara med och utforska FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och bli aktiva medskapare till hållbar utveckling genom att skapa poesi med utgångspunkt i Agenda 2030. I bloggarna www.sustainablepoetry.se och www.en.sustainablepoetry.se (på engelska) delar barn och unga, lärare och annan pedagogisk personal med sig av inspiration för att arbeta med de globala målen och poesi i undervisningen. Via sociala medier kan alla vara med och inspirera och samskapa för en hållbar framtid: #sustainablepoetry

Anta utmaningen och låt barn och unga dela sina framtidsvisioner med resten av världen under World Poetry Day. Den 21 mars firar vi dagen tillsammans genom att läsa, samtala, skapa och dela poesi. Vi använder följande hashtag i sociala medier: #sustainablepoetry

Poster by Valentina Fera, teacher at IIS Ferrari Chairavalle C.LE. Italy