Vi på Individuella programmet gymnasiesärskolan har valt att titta på de globala målen som berör Hav och marina resurser (14), Minskad ojämlikhet (10), Skapa rättvisa och trygga samhällen fria från krig och våld (16).

På något sätt ser vi att allt handlar om att ”bry sig om”. Det behöver inte vara svårare än så!

I vårt bidrag tittar vi på hela vår värld, vi tittar på dig och vi tittar på oss själva och ställer frågan Vem vill du vara? På vilken sida står du? Vad väljer du?

Vår ”poesi” tar sig uttryck i färg och form och värdebärande ordbilder och tecken, vi vill känna, uppleva och beröra Allas våra sinnen.