#Leave no one behind

Barn och unga i Dixcove, Ghana läser och skapar poesi för en hållbar framtid tillsammans med ungdomar på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Tillsammans lyfter de varandras röster för en hållbar framtid, bidrar till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet delmål 4.7 utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap, 4.5 utrota diskriminering i utbildning och 4.6 alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna.

De skriver brev och dikter som de delar med varandra, bygger en lärande gemenskap där bland annat kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer ökar.