I dag uppmärksammar vi internationella modersmålsdagen över hela världen och i Trelleborg samskapar Sustainable Poetry med Modersmålsenheten och med lärare som undervisar nyanlända elever på språkintroduktion.Dessutom samskapas det med lärare och elever från olika delar av världen genom bland annat eTwinning. Språklig mångfald behövs för att skapa en hållbar framtid!

I samband med Trelleborgs första poesifestival som hölls på stadsbiblioteket i Trelleborg under World Poetry Day den 21 mars 2019 fick vi ta del av hur det arbetats med transpråkande i undervisningen och frambringats poesi med koppling till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling på ett 20-tal olika språk i Trelleborg. Lyssna till lärarna som arbetat framgångsrikt med eleverna, exempelvis säger läraren Riitta så här; vi har arbetat i språk 1 och 2 med nyanlända elever, med dikterna och de globala målen. Det här har varit en utmaning eftersom eleverna har varit här från ett par veckor bara till ett till två år. Vi har tränat och vi har jobbat, tolkat och vi har skrattat och vi har gråtit ibland. Det har varit en riktigt härlig utmaning.

Under poesimaraton på scenen fick vi bland annat lyssna till Ghaiath som förmedlade sin dikt Mitt språk med stark inlevelse, närvaro och övertygelse. Jag minns hur berörd jag blev av ögonblicket. Hans tankar och känslor klädda i ord bidrar till att lyfta vikten av hur språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald, för att stärka samarbete och bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv (Unesco).

Jag visste inte att språk var en skatt

Jag visste inte att mitt språk är min frihet

Jag visste inte att mitt språk är min styrka

Nu vet jag värdet av mitt språk när jag lämnade

mitt modersmål är en krona på mitt huvud.

Så här skriver hans lärare Alice om att skapa poesi för en hållbar framtid tillsammans med eleverna och avslutar med en dikt som lyfter deras rätt att fritt uttrycka sig på sitt modersmål; Dessa ungdomar får uttrycka sig genom sitt språk och ett främmande språk. Deras dikter har utformats genom deras identitet och där kulturen framhävs på deras modersmål. Känslor och tankar kommer fram i dessa fantastiska dikter som kopplas till de 17 globala målen. Är evigt tacksam för att ha fått arbeta med dessa ungdomar.

Språk är ett sätt att kommunicera på,

eleverna kommunicerar på sitt språk.

En dikt talar mer än vad språk gör,

elevernas dikter är som himmelriket.

Eleverna har förberett något väldigt speciellt till andra upplagan av Trelleborgs poesifestival den 20 mars. Det ser vi fram emot!

Illustration av Liam Åkeson Rayner- skapad utifrån dikten “Mitt språk”.

Läs mer om hur modersmålslärare i Trelleborg arbetar med poesi utifrån ett transpråkande perspektiv; Eleverna utvecklar sina språk i ett meningsfullt och autentiskt sammanhang. Läraren skapar en inkluderande lärandemiljö där elevernas flerspråkighet utvecklas och bekräftas.( Pedagog Trelleborg – förstelärarna i Trelleborgs kommun delar med sig av undervisningtips, kunskap och erfarenheter för att inspirera kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet.)