Gränslös poesi och språklig mångfald

Språk är ett sätt att kommunicera på,

Eleverna kommunicerar på sitt språk.

En dikt talar mer än vad språk gör,

Elevernas dikter är som himmelriket.

Läraren Alice och eleverna på språkintroduktion på Söderslättsgymnasiet använder kreativitet, språk och kunskaper för att skapa poesi för en hållbar framtid. De förbereder ett unikt inslag under kommande poesifestival. Så spännande det ska bli!

Dessa ungdomar får uttrycka sig genom sitt språk och ett främmande språk. Deras dikter har utformats genom deras identitet och där kulturen framhävs på deras modersmål. Känslor och tankar kommer fram i dessa fantastiska dikter som kopplas till de 17 globala målen. Är evigt tacksam för att ha fått arbeta med dessa ungdomar.

Alice, Söderslättsgymnasiet