The Woman Project

Har du skärpt blicken och upptäckt konstnären i ditt klassrum? Låt då konstnären bli mer än en pausfågel. Vi lever i en allsmäktig visuell kultur men har blivit bildmässiga analfabeter […] Konstnären och professorn Nina Bondeson pekar på hur det talade och skrivna språket premieras överallt och på samma gång detta ständiga mätande, kontroller, bedömningar och utvärderingar. Hon ställer sig frågan; var bejakas de stora frågor och upplevelser liksom den tysta kunskap som finns i bilden och objektet, skapandet och hantverket? (Konsten i klassrummet – Konstnären kan vara mer än pausfågel i framtidens skola – Sydsvenskan.)

Konstnär: Wille

Låt konsten tala – Om att utveckla elevernas kritiska medvetenhet

The Woman Project är svar på frågan; hur kan elevernas literacypraktiker på fritiden berika språk- och kunskapsutvecklingen i skolan och hur kan konsten få en given plats i undervisningen för att stärka elevernas lärande och utveckling? Lärsekvensen som återges i inlägget inbjuder elever till en normkreativ värld, där de inte bara kan läsa, tolka och skriva om världen utan också få förståelse för hur de kan påverka och förhålla sig kritiskt till normativa beskrivningar av omvärlden, det vill säga reflektera, ge röst och bli aktiva medskapare till annorlunda och förändrad värld. Critical Literacy handlar om att tillsammans med eleverna undersöka vems perspektiv som får träda fram, vad texter omkring oss säger; vem inkluderas respektive exkluderas? och slutligen att eleverna ges möjlighet att uttrycka sin mening.

Ungas röster om jämställdhet

Wille lärde sig om hållbar utveckling och blev inspirerad att använda sin kunskap och kreativa förmåga för att ge röst kring jämställdhet – mål 5 i Agenda 2030 och skapade en egen konstutställning som var med i konstrundan på Österlen. Genom att låta konsten tala inspirerade han i sin tur elever att skapa poesi för en hållbar framtid och gav samtidigt mig som lärare en naturlig ingång till samtal med eleverna om genus, sexualitet, kön, funktion, tro, familj i undervisningen. Parallellt med vårt kreativa poesiskapande besökte författaren och människorättsinformatören Johanna Wester eleverna; föreläste och höll workshop kring jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi läste och samtalade bland annat utifrån boken “Saker jag hade velat veta när jag var 15.” – Texter som fängslar unga i dag!

Foto: Niclas Ingvarsson

Wille, som skapat konsten och som med stort mod tog eleverna med på konstvandring i skolsalen, berättade hur han reagerat på hur samhället tystar, skadar, utnyttjar och begränsar kvinnan, hennes kropp och sätt att leva. […] Varför är vi rädda för att låta henne vara som oss? Varför måste vi tysta, skada, utnyttja och begränsa henne? “The Woman Project” är ett projekt där fokus ligger på att lyfta fram och bland annat göra narr av skönhetsideal, ojämlikhet och samhällets kontroll.

Initiativet kopplade vi ihop med FN:s aktion för jämställdhet Her Right My Fight i samband med den internationella kvinnodagen. Här följer några dikter som eleverna skapade utifrån konsten, gemensam läsning ur boken “Saker jag hade velat när jag var 15” och samtal kring det globala målet 5:

Fri av J

Hon står i dörren

undrar när det är hennes tur

att äntligen vara fri

Minkdiktaturen av L

På lektionen skolkar jag i hasten
Objektet snappar som en häxa på kvasten
Ooo ja jag sminkar
Då slingrade mina vänner runt mig som minkar
Köp allt objektet har, din pyssling
Du kan bli perfekt och jag ger dig en inre frälsning
Vi ska gråta så mycket att patriarkatet försvinner Endast vi kvinnor vinner
Jag hatar män som man gör på diktaturen på Kulturen

Är objektet verkligen redo att slaktas?
Jag mår dåligt idag
Stressen kom efter ett tag
Minkarna undrade vad som hände
När de insåg vad på som pågick det var DÅ jag kände Nafs, tänder, klor och hån

De tog min status ifrån mig som ett rån Min inre frälsning har blivit en inre hälsning På hur elaka kvinnor kan bli

Är kvinnan lika elak som mannen? Kan någon ens bli perfekt?
Nej detta är trams
Kan vi bara bli sams

Vår statusjakt orsakas inte av männen,
Utan av minkarna som låtsas vara vännen
Om jag klär mig till min inre varg kommer de inte tillbaka Och minkarnas diktatur kommer knaka
Kvinnor och män ska ha samma normer
Objektet vill bli till andra former
Tjuta, tuta, bara känn, Insta, snappa, köpa, aldrig igen.

Vi är alla LIKA av M

Vi alla lika

byggda av kött blod och ben

fast uppdelade i två olika kön.

Det krävs mod vilja och en hoppfullhet

ta kampen och för ett mer jämställt samhälle.

Vill du leva i ett samhälle där patriarkatet styr

eller ett samhälle som styrs av friheten?

För mig är det en självklarhet att ta in elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen, lyfta olika perspektiv och träna eleverna i att våga ge röst kring sin samtid och framtid. Om det är något som behövs så är det att fler röster hörs i samhället och att vuxna lyfter barns och ungas röster – röster som kan förändra existerande normativa perspektiv. Unga är en kraft att räkna med!

Kvinnas som ÄR av W

Jag möter en kvinna som är

högljudd, självständig och framgångsrik.

Hon äger sin egen kropp

visar upp den på det sättet hon vill

visst låter det som jag mött en man?

Det är den framtida kvinnan

kvinnan som är jämställd

med mannen.

Avslutningsvis vill jag låna Astrid Lindgrens ord; “Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnen” – så gör också konsten! Konsten fungerar dels som en spegel, där individen ser sig själva och sin plats i samhället och dels som ett fönster där individen kan frigöra sig från normer som begränsar och bli medskapare till en annorlunda och förändrad värld.

Trots många studier om jämställdhet saknas i stor utsträckning barns och ungas egna röster och perspektiv, påtalar barnombudsmannen. Kunskapen om hur de ser på jämställdhet och om hur de upplever ojämställdhet i sin vardag och i samhället är begränsad. Det kan vi förändra genom att arbeta med ett demokratiskt och kritiskt språk och kunskapsutvecklande arbete i skolan där barns och ungas röster tas på allvar!

Wille skriver att konsten och The Woman Project skildrar hans röst för en mer jämställd värld. Det ger hopp om en samtid och framtid där barn och unga ges möjlighet att stärka sina kunskaper och lyfta sina röster för att förändra världen i hållbar riktning.

Konstnär: Wille

Maria, Söderslättsgymnasiet