Läsglädje som ledstjärna! Poesi ger barn och unga möjlighet att läsa med alla sinnen och Sustainable Poetry inkluderar alla i ett kreativt läsutvecklande äventyr utan gränser. 

Vi vill väcka nyfikenhet, uppmuntra till läsning och utforskandet av en gömd litterär skatt, främja reflekterande samtal och eget kreativt skapande av poesi med kraft att förändra världen. Barn och unga över hela världen ska veta att deras röster är viktiga i byggandet av en hållbar värld!

Vår gåva till barnen i Ghana är material så att de kan skapa ett blommande poesiträd utomhus. En mötesplats där alla kan inkluderas i skapandet och där alla kan läsa och berikas av fina dikter som handlar om en hållbar framtid. Det är helt fantastiskt att se vilken glädje och vilket engagemang som frambringas hos barn och unga. Vårt samskapande får barn och unga att växa som männsikor samtidigt som det utvecklar medborgerlig förståelse, global medvetenhet och kulturöverskridande förmågor. Jag blir så rörd när jag läser deras brev och dikter. <3 #Agenda2030#sustainablepoetry #Leavenoonebehind