Genom Sustainable Poetry ökar vi kunskapen om barns rättigheter

2020 – nytt år, nya möjligheter! Numera är FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Hur kan du både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet?

I samband med barnkonventionens 30-års dag genomfördes en undersökning av Rädda Barnen tillsammans med Novus som visar att vart fjärde barn inte känner till barnkonventionen. Cirka 1000 elever (åk 6, 8 och i åk 1 gymnasiet) tillfrågades. De som hade bäst koll gick i årskurs 6. Trots att det är skolans uppdrag att lära barn och unga om barnkonventionen så ser det ut så här. Det vill vi ändra på genom Sustainable Poetry! Rädda Barnens generalsekreterare uttrycker sin oro kring barns okunskap;

att så pass få barn i Sverige har hört talas om barnkonventionen är oroväckande. Det visar att vi har lång väg kvar att gå för att barn i Sverige ska känna till och förstå att de har särskilda rättigheter.

Helena Thybell

Sustainable Poetry, som utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och FN:s konvention om barns rättigheter, vänder sig till pedagogisk personal och omgivande samhällsaktörer för att öka barns och ungas kunskaper om barnkonventionen, lyfta deras röster för en hållbar framtid och stärka deras medskapande i demokratin. I bloggen samlas poesi och inspiration för en kreativ och nyskapande undervisning. Tillgängligt för alla!

/…/ vi måste ta vara på den unga kraften, deras mobilisering är kanske det största hoppet just nu. Allt fler barn och unga gör sig hörda – de hörs framför parlamenten, i sociala medier och Greta Thunberg träffar FN:s generalsekreterare. Här måste vi vara med och stötta den här rörelsen och visa på att barn och unga har rätt att delta och bli lyssande på!

Pernilla beralt, Generalsekreterare unicef

Barn och unga har rätt att vara aktiva samhällsmedborgare på lika villkor, därför behöver kommuner ha strategier för hur det ska gå till i praktiken. Ju bättre vi förstår och respekterar barns och ungas tankegångar, desto bättre beslut kan vi fatta för barnens bästa. Sustainable Poetry vill bidra till att öka kännedom och kunskap bland olika yrkesgrupper. Genom att koppla ihop skolan och det omgivande samhället i ett dynamiskt samskapande sätts barns och ungas tankar och känslor kring sin samtid och framtid i fokus; de blir således involverade i viktiga samhällsfrågor och får ett större utrymme att göra sina röster hörda.

Initiativet bidrar också till att öka kännedom och kunskap bland medborgare i olika åldrar. I Trelleborgs kommun har vi synliggjort barns och ungas tankar och känslor genom Trelleborgs första poesifestival på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day, poesiyra på stadens gator och torg, och poesivandringar i centrum och på Trelleborgs Lasarett (samarbete med lokala näringsidkare, bibliotek och museum). Vi har också haft regionalt samskapande med Hållbar Utveckling Skåne och haft poesiutställning och poesimaraton i samband med Matsvinnsfestivalen under Malmö Festivalen.

Projektet, som bygger på ett globalt samskapande, är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket betyder att ingen ska lämnas utanför. Bli medskapare du också! #sustainablepoetry

Bild: Barnombudsmannen

Läs mer:

Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag – Christina Heilborn, Programchef, Unicef. Skolvärlden

Barnkonventionen i skolan – Skolverket

Barnkonventionen, Kort version – Rädda Barnen