Det är höst, skymning och natt, såväl i det ytter som i det inre. Alla människor bär masker och diktjaget är trött.

Anna Margolin

Hur smälter man in och hur sticker man ut? Hur kan man förskjuta normer och vända ångest till drivkraft? Det är frågor som är närvarande bland unga idag. I inlägget Elevernas poesiskapande inspireras av konst berättas det om hur konsten används som inspiration för poesiskapande.

Efter det gemensamma utforskandet av utställningen Gudar och monster på Trelleborgs museum har eleverna på ekonomiprogrammet i Trelleborg ägnat sig åt kreativt skapande samtidigt som de läst, samtalat och analyserat olika texter (musiktexter och dikter) som berör de fyra “moderna gudarna”; genus, identitet, natur och konsumtion. Bland annat en dikt av Theodor Hildeman Togner:

RÖSTEN Skulle du säga att du har problem med panikångest?

JAG Blommor. Inte diagnoser.

RÖSTEN Finns det över huvud taget något sätt att berätta om det på?

JAG Jag trodde att det var du som var blomdoktorn.

RÖSTEN Försök. Bara ge mig något litet.

JAG Se mig i ansiktet. Jag menar verkligen titta noga. Ser du en flicka?

RÖSTEN Är du orolig för din framtid?

JAG Ja.

RÖSTEN Vad är det du oroar dig för?

JAG Vad gör man med små rosenknoppar som spricker upp ur sina bladboningar, öppnar sina små sockergläfsande gap och tjuter jag är ingen flicka? […]*

* Hela dikten finns att läsa i antologin Berör och förstör – dikter för unga av Athena Farrokhzad och Kristoffer Folkhammar.

Elevernas diktsamtal berörde både yta och djup. De utgick från frågor som: var utspelar sig dikten?, vilka handlar dikten om? vem är diktens berättare? vad händer i dikten? hur är språket? används bilder och symboler? Därtill frågor om vilken stämning och känsla dikten förmedlar och om dikten bär på en idé och vad eleven tycker att dikten vill förmedla.

Undervisningssekvensen resulterade i meningsfulla och berikande samtal och så småningom ska de ägna sig åt eget poesiskapande kopplat till genus, identitet, natur och/eller konsumtion. Under samtalen deltog lärarna aktivt genom att modellera, ställa öppna frågor och hålla samtalen levande. Övriga textunderlag som använts är: dikten Andra generationen av Mona Monasar, Molly Sandéns låt Jag e, dikten Samma värld av Emil Jensen och Lalehs låt Goliat.

Kreativt skapande har en given plats i svenskämnet

Efter textfördjupning och reflekterande samtal var eleverna tillbaka bland poesins rekvisita; gudarna och maskerna och fick besöka museets kreativa verkstad för att skapa egna masker.

Tanken är att maskerna och poesin ska förgylla vårens poesiutställning och poesifestival som sker i samband med World Poetry Day den 21 mars. I bilderna syns första steget i skapandeprocessen, nästa steg är att dekorera masken med koppling till dikten de skapat. Det lär bli ett kreativt, utmanande och lärorikt uppdrag för eleverna. Följ det spännande äventyret på bloggen framöver!

Att alltid vara synlig – leva

i en svärm av ögon

måste ge ett särskilt ansiktsuttryck.

Ansiktet överdraget med lera.

Tomas Tranströmer