En dikt om dagen – hela jullovet!

Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. 

Astrid Lindgren

Vill vi få läsande barn och unga behöver vi vara läsande förebilder och öppna dörrarna till läsningens inspirerande värld. Vi vet att barn och unga inte gör som vi säger; de gör som vi gör!

I 15 år har jag varit en läsande förebild för mina elever och blir bara mer och mer engagerad i det livsviktiga uppdraget. Kanske är det viktigare än någonsin? I samband med de senaste Pisa-resultaten presenteras ett ras för läslusten, vilket så klart är bekymmersamt. Det är talande varför det behövs läsande förebilder; elever som har en mer positiv attityd till läsning i regel också uppvisar en högre grad av läsförståelse (PISA 2018 – Skolverket).

Överallt finns en växande insikt om att hitta nya vägar för att väcka barns och ungas läslust. Sustainable Poetry är ett sådant bidrag. Förutom att dels stärka barns och ungas röster för en hållbar framtid, dels ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans utbildning, och dels stärka genomförandet av Agenda 2030, syftar projektet till att öka läslusten bland barn och unga. Samtids- och framtidspoesin är således en kraft att räkna med! Det blir en språngbräda till läsning av annan litteratur.

Dagligen ser jag hur poesin tänder gnistan hos eleverna. Det väckte exempelvis stor uppmärksamhet bland eleverna när en elev berättade ingående hur hon fastnat i soffan med en diktbok och kände sig fullständigt omtumlad av både glädje och tårar. Diktsamlingen som fängslade henne heter The Chaos of Longing av K Y Robinson. Ytterligare ett poesifängslande var en av elevernas första möte med Instapoesi; ett möte det också slog gnistor om. Under poesiläsningen i skolan tog eleven fram datorn och köpte sin första bok någonsin (!) Att det var en diktbok säger en hel del om poesins förtrollande kraft. Så här skriver hon i loggboken i slutet av undervisningen:

Denna boken fick jag först syn på under min svensklektion och jag föll direkt! Den har så många kloka och bra ord, fina budskap som alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Det finns en text för alla i boken. Boken är mitt lilla lyckorus och jag hoppas att denna bok kan bli någon annans också <3

My

I ett tidigare inlägg Instapoesi skapar läslust bloggar hon om sin favoritdikt hämtad ur diktboken På andra sidan natten. I samband med nästa undervisningstillfälle var hon än mer lyrisk eftersom hon fortsatt poesiläsningen utanför skolan och delat sin läsglädje på Instagram med en av bokens författare. (Se inlägg.) Det är så vi kan väcka barns och ungas läslust i en tid då mycket annat konkurrerar om deras uppmärksamhet.

Under jullovet är eleverna medskapare till poesiyran som sprider sig runtom i världen. Tillsammans gör vi läsningen till en naturlig del av livet genom att läsa en dikt om dagen. Gissa om jag överraskade stadsbibliotekets personal då jag i förväg ringde och meddelade att ett stort antal gymnasielever skulle dyka upp för att låna poesiböcker som skulle läsas under jullovet. (Det var så glädjande att gå förbi stadsbiblioteket, titta in genom fönstret och se glada ungdomar stå tillsammans och bläddra i poesiböcker. Dessutom glädjande att se hur skolbibliotekets boksnurra, som tidigare var fylld med poesiböcker, nu började tömmas.) Det är så vi ger rum för läsning och utmanar med en genre som tillför så mycket, men som under alla tider fått stå tillbaka för annan litteratur. I följande citat tycker jag att Sanna Bengtsson svarar så väl på frågan; varför ska vi läsa poesi? Hon hyllar samtidigt alla modiga poeter som vågar läsa, skapa och dela poesi med orden – det är vågat och vackert att skriva poesi (Bengtsson, S (2019-05-16) Vikten av att läsa poesi. Piteå-Tidningen.)

Poesi är ett uttryckssätt olikt något annat. Det är vackert och ömt, men samtidigt spännande och häftigt. En dikt på en enda rad kan ha en omfattande handling som bara den eftertänksamme förstår och det är det som är vackert – friheten att få analysera och tolka poesi precis som man själv vill. Genom att läsa poesi får man inte bara större läsförståelse, utan även större förståelse för olika aspekter i livet generellt och det är en anledning till varför poesi är fantastiskt.

Sanna Bengtsson

Nu återvänder jag till läsningen av Berör och förstör – dikter för unga av Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar – diktsamlingen jag valt som julläsning. Jag har nämligen svårt att nöja mig med en dikt om dagen. Det ska bli spännande att höra vad eleverna säger när vi är tillbaka i skolan igen. Kan det möjligtvis vara så att de också haft svårt att begränsa sig till en om dagen?

Berör och förstör får mig att tänka på mina egna läsupplevelser i tonåren, bland annat läsningen av Kärlek och uppror – 210 dikter för unga människor. Precis som författarna till boken Berör och förstör förstod jag först i ungdomsåren att poesi kan se ut hur som helst. Att den kan, som de skriver, vara omedelbar, oberäknelig, obehaglig och otrolig. Tilltala sidor hos oss som vi inte visste fanns och hjälpa oss att undersöka världen. Vill vi få läsande barn och unga behöver vi alltså axla manteln som läsande förebilder. En liten insats som gör stor skillnad!

Varma poesijulhälsningar

Maria, grundare och projektledare för Sustainable Poetry