När processen mot målet är flerspråkig

Om flerspråkiga elever ges möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i lärandet kommer de att nå så mycket längre i språk- och kunskapsutvecklingen samtidigt som det är inkluderande och identitetsstärkande. Arbetet med Sustainable Poetry uppmuntrar lärare att arbeta med transspråkande i undervisningen och skapar därmed rum för alla elever att läsa, tala och skriva/skapa på olika språk i olika ämnen. Det bygger en gemenskap där vi visar barn och unga att deras språkkunskaper är värdefulla. Det visar också att transspråkande är viktigt för elever med svenska som modersmål, exempelvis har elever som läser svenska på gymnasiet använt sina språkkunskaper i engelska och moderna språk då de skrivit brev och poesi tillsammans med elever från skolor i andra delar av världen. Se följande exempel; Vänskola i Dixcove, Ghana. Även genom dynamiska eTwinning- samarbeten sker samskapande där alla språk används som resurs i undervisningen.

Språkinlärning handlar om att integrera nya språk i en befintlig språklig repertoar. Det gör man inte genom att stänga av eller förbjuda sina tidigare språk, utan genom att använda sig av dem. Det är den processen som teorierna om korssprå­kande tränger in i. 

Grundskoletidningen 6-2015

Teorier om translaguaging utgår ifrån att man ser flerspråkighet som norm. Utforska mer om Vad är Translanguaging? Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Klicka här om bilden inte visas!

Stora blå hav

I dig seglar och glider skeppen

I djupet ditt finns värdefulla koralldjur

I ditt vackra djup simmar fiskarna

Vågorna dina dansar som en vacker bris

Flyttfåglarna flyger ovanför ytan din

som en hemlighetsfull hägring som inte hittar egen väg

Stora blå hav

Du förblir en myt i alla tider.