Lucka 15 – Elever i grundskolan ger röst kring barns verklighet

Kränkningar och trakasserier är vardag för många barn och unga. Det gör ont, ibland så ont att livet står på spel. Vi behöver lyssna på barnen och ta deras tankar och känslor på allvar. Genom poesin kan de vara med och förändra framtiden på hållbar väg.

Att införliva barnkonventionen på alla nivåer i samhället handlar om politisk vilja, nytänkande och förändring. […] Vi som arbetar med barnkonventionen som värdegrund kan inte bara tala om barn eller agera för barn, vi måste också planera och utföra arbetet tillsammans med barn och unga. Det gäller att ta reda på var, när, hur och i vilka frågor barn och unga kan delta. Det är också viktigt att fundera på hur vi ger barn och unga möjlighet till inflytande och delaktighet.

Barnombudsmannen

Klicka här om bilden inte visas!