Lyrisk attack

Mona Monasars “Modersmål” är ett slag på käften med sin lyriska attack; så är det att ha flera språk, så är det att bli ifrågasatt för sin identitet, så är det att bära föräldrars sorg i sin kropp. […]

Stina nylén – Dikterna är misshandlade barnhemsbarn i skolans värld – GP

I februari 2019 fick elever från Pilevallskolan och Söderslättsgymnasiet i Trelleborg lyssna till poeten Mona Monasar som prisats för sitt skrivande och varit med i tävlingen “Ortens bästa poet”. Det var en väldigt berikande och lärorik stund där de fick ta del av hennes omskakande dikter som bland annat berör psykisk ohälsa, fördomar och rasism, identitet och språk.

I augusti släpptes hennes första diktsamling “Modersmål” och ingår som inspiration för gymnasieelevernas poesiskapande.

En dag i poesins tecken – Trelleborgs kommun

Mitt språk är trasigt

Deras skam som splittrat glas i min strupe

Mitt språk är trasigt

Min lärare frågar om jag vill läsa svenska som andra språk

men jag har inget andra språk

Det har de tagit ifrån mig

Dräktombyte

Att vara en kvinna i en värld

som endast ser ditt värde i det du kan ge

Att vara svart i en värld som bara ser vitt

Jag har försökt kliva ur båda dräkterna

men dragkedjan har fastnat.