Vad tänker barn och unga om oroligheter som sker i världen? Genom dikter kan vi samtala om deras tankar och känslor kring svåra händelser. Olivia i grundskolan har skrivit en dikt som kopplas till mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Gymnasieläraren Margareta Normell ger tips på hur lärare kan prata om komplexa, svåra frågor i klassrummet; se filmklippet Så pratar du om svåra händelser i klassrummet – Skolvärlden. Hon nämner bland annat skönlitteraturen och konsten som ett bra sätt att närma sig de komplexa frågorna. Poesin är exempelvis värdefull för att få barn och unga att dela med sig av sina tankar, känslor och livserfarenheter.

Hon förklarar också hur viktigt det är att vi lärare är goda lyssnare utan att värdera så mycket. Deras berättelser behöver ta plats i undervisningen och deras röster behöver lyftas fram. Det är en viktig del i en demokratisk språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Klicka här om bilden inte visas!