Blackout Poetry – om normbrytande poesi

De fick arbeta taktilt, med penna, papper och bildspråk. Känna glädjen i att läsa och skapa. Det är lätt att det glöms bort med alla våra matriser, kunskapsmål och centrala innehåll, där vi hela tiden poängterar vad vi gör och vart vi är på väg i lärandet. Här fick de skapa fritt!

Lilian Birath

Tekniken Blackout Poetry har fått stor spridning och är väldigt uppskattad av elever i olika åldrar. Inom projektet Sustainable Poetry har vi använt tekniken i flera olika sammanhang, bland annat utifrån låttexter, dikter, tidningsartiklar och romanutdrag.

Lilian Birath har använt tekniken framgångsrikt inom kursen svenska 2 och det centrala innehållet som berör de littaraturhistoriska momenten sammanlänkat med mänskliga rättigheter. Hon arbetade med följande två dikter: Flyttfåglarna av Esias Tegnér och Flykten valde oss av Stig Dagerman. Ta del av hennes erfarenheter och inspireras; Normbrytande poesi, Per Bengtsson, Tidningen Gymnasiet.

Ett annat exempel på hur Blackout Poetry kan användas framgångsrikt i kursen svenska 2 och litteraturhistoria framgår i blogginlägget Blackout Poetry skapar flow. Under ett antal veckor läste elever, som upplevt stora utmaningar i språk-, läs och skrivutvecklingen, boken 16 rader av Petter och skapade poesi med koppling till de globala målen, bland annat minskade ojämlikheter, god utbildning för alla, god hälsa och välbefinnande.

Det är härligt när de berättar hur deras bild av poesi förändras genom att vi arbetar med poesi i undervisningen på ett modernt, lärorikt och roligt sätt. I bakgrunden hade vi Petters musik i gång och det skapade en härlig stämning i gruppen.  

En annan lärare som utforskat möjligheterna att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med Blackout Poetry är Veronica som undervisar ekonomistudenter. Hon använde tekniken i samband med deras affärsplaner kopplat till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Annorlunda, kreativt och lärorikt!

Ytterligare ett exempel är åttorna i Järvenskolan som fyller väggarna med Blackout Poetry som handlar om kärlek och sexualitet. Läs mer om deras arbete i Kreativt klassrum med Blackout Poetry (av Mimmi Malm, Tidningen i grundskolan)

Undan för undan fylls klassrumsväggen på med den visuellt anslående poesin. Där sitter dramatiska, berörande dikter, om ensamhet, utsatthet, längtan, besvikelse, lust.

Lyssna på Austin Kleons Ted Talk Steal Like An Artist Inspireras mer av Blackout Poetry på Instagram: #blackoutpoetry #bokpoesi