… när barnen klättrar in i poesin och hittar sig själva blir den deras bästa vän. När jag besöker skolor tar jag med mig olika dikter så att eleverna kan höra poesi på olika språk och från olika kulturer. Poesin kan vara ett fönster in i andra världar.

Georgia Heard (Drewsen, A. “Poesin viktigare än någonsin” Pedagog Stockholm)

Poesin är viktigare än någonsin, inte minst i skolan, menar den amerikanska poeten och lärarutbildaren Georgia Heard. I en intervju (Drewsen, A. Poesin viktigare än någonsin. Pedagog Stockholm) berättar hon att elever är tveksamma till poesi i början eftersom det uppfattas som tråkigt, men att de ändrar sig när de hittar sig själva och hittar en ny vän i poesin. Vidare berättar hon att det inte bara är elever som är tveksamma till poesin utan även lärare. Hon tror det beror på att de har fått lära sig att memorera och analysera dikter istället för att uppleva poesin. Poesin hjälper oss att tänka klarare, förstå ordens värde och att se världen på nya sätt.

Heard gör ofta research i sina dikter, vilket är precis vad eleverna utmanas med när de ska koppla ihop sina egna tankar och känslor med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Poesin och de globala målen handlar om allt i tillvaron; möjligheter och utmaningar och för samman det yttre med det inre. Vilket eller vilka mål slår deras hjärtan lite extra för? Ett budskap till eleverna är att skriva om något man bryr sig om; att skriva från hjärtat, menar Heard och använder sig av Heartmaps för att få igång elevernas motivation och engagemang för skrivandet och samtidigt lyfta deras åsikter, tankar och känslor för frågor de tycker är viktiga. Poesin kan hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och bli mer kritiska, menar Heard. Att skriva från hjärtat kring komplexa frågor utan givna svar är vad Sustainable Poetry uppmuntrar barn och unga till. Likaså att samskapa, lära och utforska tillsammans och att inte lämna någon utanför. Det viktiga är jämlikheten, att prata och göra det tillsammans. Vissa lärare som först varit rädda för poesi blir de bästa lärarna. De lär sig att älska poesi igen (ibid.)

Sustainable Poetry utmanar både lärare och elever att tillsammans ge både poesi och hållbarhetsfrågor en naturlig plats i undervisningen. I en lärande gemenskap skapar vi således en värld av poesi; poesi som gör skillnad i skolans undervisning, i barns och ungas liv som dessutom får betydelse för vår gemensamma framtid. Heartmaps är en av flera metoder som uppskattas av eleverna. Bland annat har vi arbetat med metoden utifrån Mahatma Gandhis bevingade ord; Be the change you wish to see in the world.

Är du nyfiken på att utforska Heartmaps som en ingång till poesiskapandet så ta del av boken Heartmaps – en väg till autentiskt och kreativt skrivande och titta på Tedtalk Mapping your heart. På webben finns också undervisningstips från lärare som arbetat framgångsrikt med Heartmaps och poesi i undervisningen. Håll utkik på bloggen framöver; inom kort publiceras Heartmaps och poesi skapade av elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

I open my eyes and what do I see?
Poetry spinning all around me!

In small ants trailing over the ground,
bulldozing dry earth into cave and mound.

In a hundred grains of ocean sand,
that I cradle in the palm of my hand.

In a lullaby of April rain,
tapping softly on my window pane.

In trees dancing on a windy day,
when sky is wrinkled and elephant gray.

Poetry, poetry! Can be found
in, out, and all around.

But take a look inside your heart,
that’s where a poem truly likes to start.

–Georgia Heard