Tillsammans stärker vi det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Barn och unga på Margret Armstrong Scholl i Dixcove Ghana läser och skapar poesi för en hållbar framtid tillsammans med ungdomar från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Tillsammans lyfter de varandras röster för en hållbar framtid, bidrar till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4; god utbildning för alla.

De skriver brev och dikter som de delar med varandra och resten av världen, bygger en lärande gemenskap där kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer ökar. De skapar vänskapsband för livet och ger framtidshopp; hopp om en bättre värld för alla.