Vi ger unga plats att förändra världen!

I samband med Språk och rum – konferensen med tillgänglig läsning i fokus lyssnade vi till den folkkära poeten och kulturpersonligheten Bob Hansson som talade om hur litteraturen och läsningen får oss att växa som människor och göra oss mindre ensamma.

Väx, väx, väx

att läsa ett verb

klätt av vingar

Han talade ingående om hur boken och läsningen förändrat hans liv; från att födas in i en liten värld och möjligheten att läsa sig in i en mycket större värld. Han talade om hur litteratur räddar liv, om hur språk för oss nära varandra och hur orden; smärtorden, stororden kan göra skillnad. Språket och poesin finns i allt. För att hitta kraften vi har inom oss behöver vi språk och litteratur.

Språk och rum – Börshuset i Malmö

Bob Hansson skrev sin första dikt med syfte att förändra världen, vilket går hand i hand med Sustainable Poetry. Vi tar barns och ungas tankar, känslor och idéer på allvar och ger plats för deras röster och medskapande i samhällsutvecklingen.

I Sustainable Poetry upptäcker barn och unga poesi på ett nyskapande sätt; på ett sätt som ger kraft för att bidra till en hållbar framtid. Poesi får en helt ny betydelse och är därmed inte längre något ”svårt, krångligt och ointressant”, vilket vi uppmärksammat kan vara en vanlig föreställning bland många. Vi har också uppmärksammat att en vanlig föreställning är att poesi är för somliga och inte för alla. Det vill vi förändra genom ett globalt samskapande där mångfalden av språk, kunskaper och kreativa kulturella uttryck får berika och stärka vår gemensamma väg mot en hållbar framtid.

I Bob Hanssons Tankar för dagen – manual för ett snällare liv berättas om en elev som räckte upp handen och frågade Bob huruvida han tror att världen är god. Svaret han presenterade kan summeras med att “världen är fylld med mer godhet än motsatsen”; eleven frågade då hur det kan komma sig att “alla nyheter är så fyllda av skit?” I boken står det:

Ta makten över din blick. Se mot det håll du behöver se. Ge dig det du behöver för att orka. I verkligheten finns ett helt annat slags lågmält ljus än i berättelsen om den. Om detta må du själv berätta! Ta makten över din blick.

Ge sedan bort den blicken till någon som behöver den. 
Idag kommer kanske miljoner människor, kanske miljarder, 
att göra något för någon annan utan att ha en tanke på varför. 
Det är helt enkelt så det fungerar. För det mesta.

Ondska är en anomali. Små hypade skärvor av mörker. 
Ibland sätter vi fast dessa skäror framför våra ögon 
och undrar varför vi plötsligt blev så trötta. 
Ibland måste man låta dessa skärvor ligga kvar på marken. 
Klicka sig bort från dem. Och ägna sig åt den vidare verklighet 
där lågmälda godheten går runt på gator i sju världsdelar och ca 246 länder.

Och det troligaste av allt 
är att en av dessa lågmälda godheter 
förmodligen är du.

I Sustainable Poetry blundar vi inte för de komplexa utmaningarna utan tvärtom. Vi utforskar det problematiska, men riktar blicken mot det möjliga och kraften att förändra på hållbar väg. Genom poesi för en hållbar framtid ger vi världen mer ljus, hopp och framtidstro; hopp om en ljusare framtid och tro på en bättre värld för alla.