Vinnare av Läsguldet – Från ett klassrum till en global rörelse

Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser. 

MTM

Varmt grattis till alla medskapare i Trelleborg, runt omkring i Sverige och i världen. Ni är guld värda! Tillsammans ger vi barn och unga utmaningen och möjligheten att ge röst, påverka framtiden och bli aktiva medskapare till en hållbar värld.

Sustainable Poetry som är en läsfrämjande insats utmanar lärare att ge både hållbarhetsfrågorna och poesin en naturlig plats i undervisningen. Genom ett globalt samskapande stärker vi genomförandet av Agenda 2030!

Prispengarna kommer vi att använda för att fortsätta sprida läsglädje!

Maria Glawe, Initiativtagare och projektledare, Sten Ivarsson, Bibliotekssamordnare. Börshuset i Malmö. Bild: MTM