Årets stora konferens om tillgänglig läsning äger rum på Börshuset i Malmö i dag och arrangeras i samarbete mellan Svenska Daisykonsortiet och Region Skåne. Representanter från Söderslättsgymnasiet medverkar och kommer bland annat att mottaga MTM:s tillgänglighetspris “Läsguldet” som tilldelas det globala projektet Sustainable Poetry. Alla medskapare i Sustainable Poetry arbetar engagerat för att skapa möten för litteraturen, språket och tillgänglig läsning.

Ny kunskap och inspiration till vårt fortsatta arbete

Under konferensen undersöks bland annat former för att skapa ett inkluderande biblioteksrum, läsa högt tillsammans och att mötas mellan generationer och kulturer. Allt för att möjliggöra läsning för fler.