Poesiläsning i Parc de l’Ariana

Det är höstlov, vilket innebär läslov. Underbart! För några dagar sedan befann jag mig i vackra Ariana park som omger det ståtliga FN-palatset. En perfekt plats för läsning, avkoppling och reflektion; vackra naturomgivningar med utsikt över Genèvesjön och påfåglar som strövar fritt på gräsmattorna. I parken finns fantastiska statyer, bland annat en staty av Mahatma Gandhi som sitter och läser. Tror ni han läser poesi? Jag vill minnas att jag i något sammanhang läst att Gandhi inspirerats av den persiske poeten Jalal ud-din Rumi som levde under 1200-talet.

/…/ Du är som en torr dal och jag är som regnet. Du är en ödelagd stad och jag är arkitekten! Kom! /…/

Jag föreställde mig att eleverna var med mig och lät konsten tala. Deras kreativa uppdrag skulle vara att skapa poesi med utgångspunkt i mål 16 fredliga och inkluderande samhällen och i synnerhet delmål 16.1 minska våldet i världen. Följande ledord skulle vägleda; mänskliga rättigheter, fred och frihet. Läsningens betydelse länkas samman eftersom genom att läsa berikas du med ny kunskap, utvecklas som människa och skaffar dig en bättre förståelse för medmänniskor och omvärld. Mål 4 god utbildning för alla och delmål 4.6 handlar om att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. Det är en mänsklig rättighet att lära sig att läsa och att ges möjlighet att avancera som läsare genom hela livet. Leave no one behind!

Varma hälsningar Maria, projektledare för Sustainable Poetry