Läsguldet till Sustainable Poetry!

Dynamiskt rum för poesi

Vilken glädje! Varmt grattis alla kreativa medskapare i Sustainable Poetry. Bra jobbat! Tillsammans sprider vi läsglädje, kunskap och kärlek över hela världen.

Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser.

Juryn, MTM

Leave no one behind

Projektet är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen får lämnas utanför. Vi har på oss till 2030! Det betyder således att vi behöver snabba på och hjälpas åt att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och ge alla barn och unga, oavsett förutsättningar, möjlighet att läsa och skapa poesi som lyfter deras röster för en hållbar framtid. Det ger pedagogisk personal i samspel med omgivande samhällsaktörer en nyskapande utmaning och möjlighet att samskapa (Co-Create) och lära tillsammans för att stärka genomförandet av Agenda 2030.

Genom ett globalt partnerskap och samskapande (mål 17) kan vi fokusera extra mycket på mål 4; god utbildning för alla, vilket betyder att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vidare genom att inkludera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i undervisningen kan vi nå delmål 4.7; utbildning för hållbar utveckling och medborgarskap. De globala målen är odelbara och krokar således i varandra, därför arbetar vi dynamiskt med samtliga mål i Sustainable Poetry.

Inspirera och inspireras, #Blimålmeveten och häng med på äventyret mot World Poetry Day 2020!

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Mats Söderlund, Poet (tidigare ledamot av svenska unescorådet)

Eva Chelbat, Koordinator, Wille Petersson, Samhällsvetenskapligaprogrammet, Maria Glawe, Förstelärare, initiativtagare och projektledare, Mattias Karlsson, Handel- och administrationsprogrammet, Sten Ivarsson, bibliotekssamordnare. Bilden är tagen i rummet där Sustainable Poetry föddes.

Hållbar poesi får läsguld – Trelleborgs Allehanda

Läsguldet till Sustainable Poetry – Trelleborgs kommun