Upplev hösten med alla sinnen; upptäck alla skiftningar och dess färgprakt. Modersmålslärare undervisar tillsammans i två olika språk och ger eleverna inspiration och verktyg för att skapa hållbar poesi som handlar om hösten och biologisk mångfald. I personalrummet är det poesiyra där personalen berikas av barns och ungas poesimästerverk; tankar och känslor om en hållbar framtid.

Modersmålslärarna samskapar och modellerar!
Eleverna reflekterar!
Poesiyra i personalrummet!