Fira FN-dagen, bli målmedveten och skapa poesi för en hållbar framtid

Den 24 oktober uppmärksammas och firas FN-dagen som en nationell högtidsdag för alla medlemsländer. Inled förslagsvis dagen med något av följande filmklipp och att samtala med eleverna om FN (Information om FN) och de globala målen för hållbar utveckling.

Jag är en siffra att räkna med – UNDP, Sweden

Sjung för sjutton – Bröderna Norberg tillsammans med Norrköpings kommun

We The People – The global Goals

FN:s nya målsättning – TV4 Nyheterna

Korten på bordet – #Blimålmedveten

Dela in eleverna i grupper och introducera de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål. Materialet och instruktionen finns på www.globalamalen.se. Uppgiften går ut på att eleverna ska bekanta sig med målen, välja ut ett mål och samtala om hur de i sin vardag kan hjälpa till att uppnå målet. 

Skapa poesi för en hållbar framtid

Inled därefter poesiskapandet med att visa filmklippet Poetry for a SustainableFuture. Berätta att projektet bygger på ett globalt samskapande där vi tillsammans använder fantasi, kreativitet, kunskap och språk för att frambringa världens största digitala poesisamling som handlar om hållbar utveckling. Prata om vad en dikt är, om elevernas erfarenheter av dikter och att dikter kan handla om precis vad som helst.

Förslagsvis kan eleverna utgå från målet de valde ut i övningen Korten på bordet och skapa en dikt. Eleverna kan exempelvis göra namndikter, rimdikter, anafordikter, fri dikt, Cut Up, BlackOut, bilddikt, seriedikt eller Haiku. Avsluta med att läsa dikter högt och prata vidare om de globala målen och barns och ungas känslor och tankar om framtiden. Låt elevernas poesimästerverk bli ett poesiträd i skolans bibliotek och vid ett bra tillfälle bjud in föräldrarna till poesimaraton och Afternoon Tea.

Dela digitalt – Sharing is Caring

Var med och sprid #nätkärlek och förmedla framtidshopp! Dela dikterna i sociala medier med följande hashtag #sustainblepoetry. Inspirera gärna i FB-gruppen med både dikter och hur ni arbetat kreativt med diktskapandet. Här följer tre exempel på dikter som kopplas till Agenda 2030:

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14 – Hav och Marina resurser
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Poesiträd i skolans bibliotek